Avís legal

Informació general
El titular del present lloc web és Gerard Colet Massana.
Rambla de la Girada 12-14
08720 Vilafranca del Penedès
Espanya
Telèfon:  93 892 01 08
Correu electrònic: info@botigatorrons.com
77307793D

Dominis
Gerard Colet Massana és titular dels dominis següents:
www.botigatorrons.com

www.botigatorrons.net

www.botigatorrons.cat

www.botigadetorrons.com

www.botigadetorrons.net

www.botigadetorrons.es

www.botigadetorrons.cat

www.torronsmira.com
Objecte
L'objecte d'aquest lloc web és proporcionar informació sobre la companyia i comercialitzar-ne els productes.
Propietat intel·lectual
Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació pertanyen per ells mateixos o com a cessionària, a Gerard Colet Massana excepte que s'indiqui el contrari. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol i s'hi podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats.
En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix de forma expressa la reproducció, distribució comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts sense el consentiment explícit de Gerard Colet Massana.
Gerard Colet Massana es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, tan els continguts dels llocs webs com les seves condicions d'ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es podran realitzar, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma que sigui admissible en dret y serà d'obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres de posteriors.
Política d'enllaços i exempció de responsabilitat
Gerard Colet Massana es fa responsable únicament de les pàgines web a les que l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercirà cap control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa. Igualment, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir a través dels enllaços.
Gerard Colet Massana declara que ha adoptat totes les mesures de seguretat necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, Gerard Colet Massana no es fa responsable en cap cas dels eventuals danys que l'usuari pugui sofrir com a fruit de la navegació per Internet.
Ús de cookies
Gerard Colet Massana es reserva el dret d'emprar cookies en la navegació de l'usuari pels seus llocs webs per a facilitar la personalització i comoditat de navegació Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, Gerard Colet Massana informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen per elles mateixes ni el nom ni els cognoms de l'usuari.
L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho vol, d'impedir que s'instal·lin al seu disc dur.
Política de Protecció de Dades Personals
Alguns serveis prestats a la web poden contenir condicions particulars amb prevencions específiques en matèria de protecció de dades personals.
Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats.
Gerard Colet Massana, com a responsable del fitxer automatizat, garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Persona, i així, d'acord amb la L.O. 15/1999, els apoderats, intervinents, autoritzats i, en el seu cas, avalistes de l'entitat jurídica signants queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents.
La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual amb Gerard Colet Massana, la gestió, administració, ampliació i la millora dels serveis als que l'usuari decideixi de donar-se d'alta, així com enviar informació tècnica, operativa i comercial sobre els productes i serveis oferts per Gerard Colet Massana tan per mitjans tradicionals com per mitjans electrònics.
Gerard Colet Massana ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades. No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Els usuaris tenen dret reconeguts i podran exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com a ser informats de les cessions realitzades, contactant amb Gerard Colet Massana mitjançant correu postal o correu electrònic a les adreces indicades a l'apartat d'informació general.
Analítica web
Aquesta pàgina empra Google Analytics, un servei d'analítica web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware amb oficina principal situada a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units ("Google").
Google Analytics utiliza "cookies", que són arxius de text ubicats en el seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors d'Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l'activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'Internet.
Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la vostra adreça IP amb cap dada de les que disposi Google.
Podreu rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del navegador, no obstant, heu de saber que si ho feu podria ser que no es pogués emprar la plena funcionalitat del lloc web.
Pel fet d'utilitzar aquesta web, consentiu el tractament de la informació que Google té sobre vostè en la forma i pels fins indicats prèviament.

Condicions generals de servei

Sobre la base de la seva política comercial, Gerard Colet Massana podrà realitzar variacions finals del preu ja sigui per fidelització, per adquisició de productes de certa entitat o rellevància així com uns altres que pugui estipular Gerard Colet Massana en el seu degut moment. No obstant, serà Gerard Colet Massana qui lliure i voluntàriament ofereixi aquests descomptes i/o rebaixes, a qui estimi oportú, no podent ser exigits ni sol·licitats en cap moment pel client.

El preu que apareix indicat en tot moment al costat del producte inclou l'IVA però NO les despeses de manipulació i ports.

Gerard Colet Massana es reserva el dret a modificar unilateralment els preus dels productes sense necessitat de previ avís. Igualment Gerard Colet Massana podrà premiar als seus clients amb descomptes per prompte pagament o pagament en metàl·lic. Aquest descompte o rebaixa serà realitzat per Gerard Colet Massana lliure i voluntàriament i a la seva sola discreció.

Els descomptes addicionals i regals promocionals per quantitat o volum de comanda seran exclusivament els recollits per Gerard Colet Massana en la seva oferta i tindran validesa fins l'expiració del període assenyalat o l'esgotament del seu stock.
Els costos de manipulació i enviament seran per compte del client i vindran especificats a la cistella de la compra i en la comanda. Aquests costos podran variar en funció d'una nova destinació escollida pels clients.

Per a realitzar una compra serà indispensable omplir la cistella de la compra i haver procedit prèviament a emplenar el corresponent formulari, posteriorment caldrà emetre la comanda amb els preus definitius dels productes així com amb els terminis aproximats de lliurament i conducta al pagament.

El termini de lliurament dependrà dels productes i de la província/país a la qual s'efectuï l'enviament, així com del tipus d'enviament que es trïi. En qualsevol cas comença a comptar des que Gerard Colet Massana rep l'import de la comanda o validació de la venda contra-reemborsament. Els enviaments de mercaderies pagades amb transferència bancària tindran tres dies més de termini de lliurament. El lliurament de qualsevol dels productes objecte de compravenda a l'empara de les presents condicions generals, es troba subjecta al pla de disponibilitat de Gerard Colet Massana. Aquest realitzarà els seus més encarits esforços amb la finalitat d'efectuar els lliuraments en la data prevista, oferta o confirmada. No obstant això, no adquirirà responsabilitat alguna per fallades en el compliment d'aquestes dates sempre que sigui per causes alienes a Gerard Colet Massana.

Si el retard en el lliurament és imputable a Gerard Colet Massana i supera els 45 dies, es procedirà, prèvia petició escrita del client, a la devolució íntegra de l'import pre-pagat per la mercaderia el lliurament de la qual s'hagués retardat. Així mateix, Gerard Colet Massana no resultarà responsable per cap lucre cesant o mal emergent, directe o indirecte, i la seva responsabilitat màxima en qualsevol cas serà el valor de la mercaderia.

Si el client cancel·la total o parcialment demanats abans que Gerard Colet Massana hagués procedit a l'expedició dels mateixos, Gerard Colet Massana podrà exigir el pagament d'una compensació en concepte de despeses i tramitació, consistent en el 4% del valor de la mercaderia rebutjada. Els clients podran  adherir-se a qualsevol de les modalitats de pagament ofertes per Gerard Colet Massana. En els supòsits que el client acceptés com forma de pagament el pre-pagament, aquesta assortirà tots els seus efectes procedint el client a abonar el producte després de realitzar la comanda.
Els productes adquirits hauran d'abonar-se després que s'accepti el preu final, que serà enviat per e-mail, fent arribar a Gerard Colet Massana l'import que figura en el mateix, mitjançant algun dels mitjans de pagament seleccionats.
Una vegada comprovat el pagament s'iniciarà per part de Gerard Colet Massana la tramitació de la comanda.

Després d'haver rebut el pagament corresponent a una COMANDA, Gerard Colet Massana procedirà a emetre i enviar la FACTURA a l'adreça que apareix en la subscripció, o a la indicada pel client.

Gerard Colet Massana procurarà lliurar els productes de manera idèntica a com apareixen recollits en la web. No obstant això, els seus proveïdors poden variar en ocasions certes característiques o quantitats ofertes en un lot sense previ avís. Gerard Colet Massana podrà així mateix variar aquestes de manera no substancial, sense incórrer per això en cap tipus de responsabilitat.

Una còpia de l'albarà on es detalla la mercaderia de la comanda completa acompanya a cada expedició. El receptor s'obliga a comprovar que el nombre de la seva comanda i el d'aquest albarà coincideixen. Així mateix s'ha de comprovar que el nombre d'embalums que apareix en el Document de Lliurament del transportista coincideix amb el nombre d'embalums lliurats.

AL lliurament de la mercaderia, l'Usuari haurà de signar l'albarà de lliurament donant la seva conformitat al lliurament efectuat. La conformitat de l'Usuari en l'albarà de lliurament implica la renúncia a qualsevol tipus de reclamació o denúncia respecte a la mercaderia demanada i rebuda.
La mercaderia viatja fins la seva destinació assegurada a tot risc per Gerard Colet Massana, estant el cost de dita assegurança inclòs en el preu corresponent a l'epígraf de manipulació i ports.

Tant per a fer efectiu el cost de l'assegurança per a subsanar qualsevol error en el lliurament, és condició indispensable que es faci constar en l'apartat d'observacions del document de lliurament del transportista, qualsevol incidència respecte a la mercaderia rebuda o el seu embalatge. També és imprescindible que es comuniqui a Gerard Colet Massana aquesta incidència en el termini màxim de 48 hores, via e-mail o telefònicament.

Si no es compleixen aquestes condicions, Gerard Colet Massana no assumirà cap responsabilitat sobre aquesta mercaderia.

Garantia

La garantia s'aplica sempre que el producte sigui utilitzat sota les condicions normals d'explotació determinades pels fabricants. Gerard Colet Massana no està obligat a indemnitzar a l'usuari o a tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin mals directes o indirectes, accidents soferts per persones, mals als béns d'altri al producte, pèrdues de benefici o lucre, mals que provinguin d'una deterioració o pèrdues de dades.

Els productes queden fora de garantia pels següents motius:
-Si han rebut, una vegada lliurats al client, alguna deterioració per fets externs, accidents, mal seguiment de les instruccions.
-Si resulten danyats per realitzar un ús incorrecte per part del client.

-No entren en garantia els productes no subministrats per Gerard Colet Massana.
-Si escau, si les condicions generals imposades per un fabricant per a un producte així ho indiquessin.

Devolucions i Dret de Resolució

La devolució de qualsevol mercaderia exigirà l'acord d'ambdues parts. Gerard Colet Massana es reserva el dret d'exigir una indemnització per a compensar els possibles mals soferts per les mercaderies, així com per a recuperar les despeses directes ocasionats per la devolució. Gerard Colet Massana solament acceptarà la devolució de la mercaderia si:

1- En el termini marcat a aquest efecte per la Llei, el comprador exercita el seu dret de resolució. Gerard Colet Massana acceptarà l'exercici de l'esmentat dret única i exclusivament quan la mercaderia estigués en el mateix estat  que li va ser lliurat i llest per a la venda, amb el seu corresponent embalatge original i quan estigués en perfecte estat, i havent complert els requisits establerts en el punt que descriu el lliurament.

2- La mercaderia estigués defectuosa: Referent a això Gerard Colet Massana estarà al disposat en la Llei de Productes Defectuosos, procedint a substituir immediatament el producte per un altre amb idèntiques condicions i prestacions.

3- La mercaderia no li fos proporcionada en el termini que prèviament hagués indicat Gerard Colet Massana en la seva OFERTA EN FERMA.

4- Gerard Colet Massana procedirà igualment a retornar l'import de la mercaderia quan per causes no imputables (ja siguin directes o indirectes) a ella, es veiés impossibilitat de servir-lo.

5- Gerard Colet Massana acceptarà la devolució de la mercaderia quan per causes imputables a ella, el producte sol·licitat no es correspongués amb el sol·licitat pel client.
Les presents Condicions Generals es resoldran automàticament per l'extinció de la Societat Gerard Colet Massana o per la presentació de sol·licituds de declaració de fallida ( voluntària o necessària), suspensió de pagaments, concurs de creditors, cessió general de béns a favor de creditors, cessament de les activitats pròpies de la societat, petició de quitació o espera etc..

En virtut del disposat en la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista així com en el regulat per la normativa comunitària (Directiva 97/7/CE), Gerard Colet Massana atorgarà un termini de 15 dies per a la resolució o desistiment del contracte.

No obstant l'anterior, Gerard Colet Massana i conforme al disposat en la citada Directiva i Llei d'Ordenació del Comerç Minorista, podrà considerar que quan els productes sol·licitats pel client fossin clarament personalitzats i realitzats conforme a les especificacions del consumidor, o altres que en el seu moment determini, no prevaldrà el citat dret de resolució ni les presents condicions generals, prevalent per tant el contracte de compravenda interpartes subscrit. Aquest contracte serà emès per Gerard Colet Massana i remès al CLIENT amb l'objecte d'acceptar les condicions en ell amatents i renunciant a les presents Condicions Generals.